حوا

 تنهایی

    برای من

        یعنی ...

تکرار

نبودن های

یکی که

   ...حواست...

اما در هوای من نیست!

 

 

/ 2 نظر / 35 بازدید
؟؟؟؟

[سوال][لبخند]

الناز

وبتون جالبه.ب منم سربزنین